logo

Sitemize hoşgeldiniz.
Tarih: 12-18-2014
Saat: 16:20

İslamiyetim

İslami Güzellikler Diyarı
Site Map Contacts anasayfa

Üye Panelİ

Son Masaj
3 gün, 5 saat
 ago
 • Misafir4518 : Slm talib nasilsin nerden sen
 • talib : slm.lar
 • Misafir3343 : Kimse yokmu alo
 • Misafir3343 : İyi geceler pek yazan yok ya
 • Misafir3150 : Iyi geceler
 • esra hoca : Iyi pazarlar istanbuldan
 • Misafir4731 : Iyi pazarlar
 • Misafir4731 : Günaydın herkese
 • Misafir4347 : hayirli sabahlar herkese
 • talib : Hayirli Cumalar Herkese
 • Fatih hoca : Hayırlı cumalar herkese
 • Misafir1622 : İyi geceler şimdiden hayırlı cumalar
 • Misafir4541 : Günaydın herkese
 • talib : Hayirli Sabahlar
 • talib : Hayirli sabahlar Duada Bulasumak Üzere
 • Fatih hoca : Iyi akşamlar herkese
 • Misafir4930 : Kimse yokmu ya
 • Misafir4930 : İyi geceleeeeer
 • Misafir2506 : poşuna.eli
 • Misafir2807 : Hayırlı cumalar
 • talib : Hayirli i Sabahlar
 • talib : Slm,lar hayirli sabahlar hayirdir hocam
 • Fatih hoca : Hayat insana neler karşılaştırır bilinmez.
 • Misafir3404 : Slm herkese
 • talib : Slm.lar Dervişler
 • websabit : hayirli cumalar
 • Misafir3273 : Iyi akşamlar
 • Misafir3598 : guzelmis özel soru mail attim cevap verirseniz sevinirim
 • Meliha 45 : İyi geceler
 • Fatih hoca : Iyi akşamlar herkese
 • websabit : Hadîs-i Şerîf::. "Kim abdestinin sonunda bir kere -İnnâ enzelnâhü fî leyleti'l-kadr- (sûresin)i okursa sıddîklardan olur, iki kere okursa şehîdler dîvânına yazılır, üç kere okursa Allâhü Teâlâ onu peygamberler topluluğu ile beraber haşreder." (Hadîs-i Şerîf, Deylemî, Müsnedü'l-Firde vs)
 • Misafir1757 : Hayırlı cumalar
 • Misafir1610 : Ne diyorsunuz anlaşılmiyor mesaj
 • .................. : sadce din şeytan ve melekler mi manevi varlık ya insan biraz daha çğaltır :
 • websabit : slm misafir kardes
 • Misafir2091 : Iyi günler slm lar istanbul dan
 • Fatih hoca : Iyi akşamlar sitemizi ziyaret eden herkes kendine iyi baksın.
 • websabit : islamiyetim ailesi olarak sitemizi ziyaret eden tüm dostlarimiza tesekkür ederiz.
 • Misafir1173 : İyi geceler
 • Misafir4475 : bhgfggvfffffhg
 • Misafir1602 : Iyi gwceler
 • websabit : Kurban Bayraminiz simdi den Mübarek olsun.
 • websabit : yarin bayram hutbeleri eklenecektir ve arapca bayram hutbeside tekrar eklenecektir.
 • websabit : Cuma Hutbeleri eklenmistir ziyaret edebilirsiniz
 • Misafir2671 : Bayram yaklaştı
 • hisli-man : nerdesin yar
 • Fatih hoca : kurbanlarınız emin ellerde Dünyanın 4 bir yanında ihtiyaç ve fakir talebelere kestirebilirsini z.bizler sizlerin vekili olarak teslim alıp teslim ediyoruz. 00 49 5341 86 11 94 yada «eposta»
 • Misafir958 : Hayırlı cumalar
 • Misafir1428 : millet
 • Misafir2700 : Kko
+ -

Radyo İslam

Facebook’ta İslamiyetim

Elif – Ba Öğreniyorum

Kur'an-ı Kerim Öğrenelim

Elif-Ba Oku Öğren

Elif-Ba İndir

E-Kitap Download

Download Kütüphane

Kitap İndir

Esmaül Hüsna

Manşetler

ZİYARETÇİ SAYACI

Bize Destek Olun

REKLAM ALANI

Web Tasarım

www.websabit.com

KATEGORİLER

Hz. Muhammed S.A.V.

KUR’ANI KERİM

Kur'anı Kerim

Hem Okuyun Hem Dinleyin

İSLAMİ ÇOCUK OYUNLARI

Bize Destek Olun

You are here: Home » İstanbul Müftülüğü Hutbeler » Hutbe:DiNiMiZDE DOGRULUGUN ÖNEMI (14.12.2012)

ÝL : ÝSTANBUL

TARÝ

KONU :D i

NiMiZDE DOGRULUGUN ÖNEMI

 

بِسْمِ

فَاسْتَقِمْ

اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

وَقَالَ النَّبِىُّ

( ص) لاَاِيمَانَ لِمَنْ لاَاَمَانَةَ لَهُ وَلاَدِينَ لِمَنْ لاَعَهْدَلَهُ

 

NÝMÝZDE DOÐRULUÐUN ÖNEMÝ

Muhterem Müminler!

Dürüstlük, sadakat, istikamet ve hidayet gibi kelimelerle izah edilen doðruluk, Allahýn emrine ve koyduðu kurallara uygun bir yol izlemektir. Nitekim Yüce dinimiz þuurlu bir varlýk olarak yaratýlan insanýn ‘doðru’ bir kiþiliðe sahip olmasý için gerekli ilkeleri koymuþ, bunun sonucu olan güzel ahlaký da nihai hedef olarak belirlemiþtir. “Ben güzel ahlaký tamamlamak üzere gönderildim”2 buyuran sevgili peygamberimiz, doðruluðun Müslüman’ýn hayatýnda ne denli merkezî bir öneme sahip olduðunu ifade etmiþtir.

Deðerli Müminler!

Dinimiz Müslüman için hem dünya hem de ahiret saadetini öngörür. Bu nedenle doðru olmak, dürüst olmak gibi deyimlerle ifade edilen ahlakî tutum ve davranýþlar Allah’a, kendimize ve baþkalarýna karþý samimi ve içtenlikli olmayý ifade eder. Buna göre doðruluk; inanç ve ibadetlerimizde esas olduðu gibi sosyal iliþkilerimizde de en temel ahlakî ilkedir. Allah (c.c.) Mü’minlerin, emir ve talimatlarýnýn dýþýna çýkmaktan sakýnmalarýný, sözlerinde ve özlerinde dosdoðru olmalarýný emretmektedir. Nitekim konu ile ilgili bir ayet-i kerimede: “Ey iman edenler! Allah’a karþý gelmekten sakýnýn ve doðrularla beraber olun” buyrulmaktadýr.

Deðerli Kardeþlerim!

Doðruluk, bütün peygamberlerin ahlakî özelliðidir. Henüz peygamber olmazdan önce halký tarafýndan “Muhammedü’l-Emin” olarak isimlendirilen sevgili peygamberimiz, güvenilirliði, doðruluðu, dürüstlüðü ile sadece kendi ümmetine deðil, bütün insanlýða da örnek olmuþtur. Hud suresindeki “Sana emredildiði gibi dosdoðru ol”1 ayetini kastederek “beni Hûd suresi ihtiyarlattý buyurmak suretiyle doðruluk konusundaki hassasiyetini ifade etmiþtir.

Deðerli Müminler!

Doðruluk, her þeyden önce Allah’a karþý dürüst olmakla baþlar. Kulun inanç ve ibadetlerinde samimiyet ve ihlâsý elde etmesi, þirkten, riyadan korunmasý, ibadetlerini Hz. Peygamberin ifade ettiði gibi, “Allah’ý görüyormuþçasýna” yapmasý Allah’a karþý dürüst olduðunun iþaretidir.

Diðer taraftan insanýn, içinde yaþadýðý toplumun bir ferdi olarak, o cemiyetin deðer yargýlarýna saygý göstermesi, insanlarý yanýltmamaya dikkat etmesi, Ýslam ahlakýnýn ön gördüðü doðruluðun en temel ilkesidir. Baþkalarýný aldatmaya kalkýþmak, insanlarýn zararýna her hangi bir hususta menfaat elde etmek gibi bencillik ve menfaatçiliði ifade eden tavýrlar, doðrulukla örtüþmez ve dinimizin genel ahlak prensiplerine de uygun deðildir. Ziya Paþa da bir beytinde:

”Ýnsana sadakat yakýþýr görse de ikrah. Yardýmcýsýdýr doðrularýn Hazret-i Allah” diyerek bu konunun önemine dikkat çekmiþtir.

 

Hutbemi, her birimizin beþ vakit namazda okuduðu Fatiha suresinin son ayetlerinin meali ile bitiriyorum: “Allah’ým! Bizi doðru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uðrayanlarýn ve sapýklarýn yoluna deðil

Yrd. Doç. Dr. Mahmut ÇINAR Gaziantep Ünv. Öðrtm. Üyesi

 

 

 

 

 

 

 

Oppss! Hiç yorum yapılmamış!
İlk yorumu neden sen yapmıyorsun?

YORUM YAP

İsim:
Email:
Site:
Yorum: